Formar

Kvalitativt formgjutning

Lång erfarenhet av produktionsprocesser och kompetent personal tillsammans med utmärkta samarbetspartners är garantin för en högkvalitativ och kostnadseffektiv tillverkning av formar. Genom erfarenhet och kontinuerlig produktutveckling kan vi planera och skaffa den bästa formningslösningen för din produkt, som tjänar produktens hela livscykel.

De aluminiumformar vi använder är hållbara och kan ofta modifieras om produkten förnyas under sin livscykel. Genom sin kompetens, utveckling och service har våra samarbetspartners förtjänat sin plats som långsiktiga partners. Artekno-kunderna gynnas av detta samarbete.