Produktion

Artekno tillverkar produkter för sina kunder

Kvalitet och flexibilitet har varit nyckelfaktorer under vår långa och framgångsrika historia. Produktionen samarbetar nära med designen och råmaterialleverantörerna för att kunna erbjuda och ständigt utveckla konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder.

Vi designar produkterna tillsammans med kunden. Genom samarbete kan vi dra nytta av bådas expertis för att optimera slutprodukten. Artekno bidrar med expertis inom material och produktionsmetoder, medan kunden bidrar med produktens specifika krav. Vår inhemska produktion tillverkar både prototyper, små serier och stora produktionspartier enligt kundens behov.

Kostnadseffektivitet uppnås genom kombinationen av erfarenhet och rätt teknologier, ytbehandling av produkten samt montering och förpackning, vilket minimerar logistikkostnaderna och maximerar kvaliteten.

Kuva Arteknon tehtaalta - sopimusvalmistus - tuotanto - kuoret

Skalas efter dina behov

Artekno erbjuder sina kunder en plattform för tillväxt som anpassar sig när behoven förändras. Det unika teknikutbudet innebär pålitlig och anpassningsbar tillverkning för kunderna. Vi kan erbjuda konkurrenskraftigt den bästa teknologin som passar produktionsvolymerna eller kombinera dem på olika sätt. Vår kompetens inom ytbehandling säkerställer enhetlighet oavsett val av tillverkningsmetod. Med skalbar produktion kan lönsamheten för din produkt optimeras efter behov.

 

Halvfabrikat

Produkterna kan också lagras som halvfabrikat i Artekno’s lager. Med flexibel produktion kan vi slutföra och montera halvfabrikaten enligt önskemål ganska snabbt. På så sätt kan vi hålla kapitalet bundet i färdigvarulager så litet som möjligt.