3D-Printing

3D-Printing underlättar och accelererar produktutvecklingen.

3D-printing är en tjänst som erbjuds av Artekno, vilket accelererar kundernas produktutveckling och möjliggör kostnadseffektiv och snabb testning av olika lösningar. 3D-printing har utvecklats i snabb takt och är numera också en konkurrenskraftig serieproduktionsmetod för små serier och produkter med komplexa former.

Delar och produkter kan tillverkas med fokus på funktionalitet utan att behöva ta hänsyn till formningsbegränsningar. Initiala investeringar är minimala och förändringar är billiga att göra.

Produktportföljer i digital form möjliggör även tillverkning av reservdelar utan formningskostnader.

Vi kan skriva ut mindre delar eller formar med SLA-teknik för våra kunder och genom vårt samarbetsnätverk erbjuda lösningar även för de mest krävande 3D-printerna. Vi har erfarenhet av både plast- och metallutskrifter.