Cellplast

Cellplast är ett material som erbjuder nästan obegränsad frihet för produktens form. När produkten designas tillsammans med kunden kan vi hitta rätt material för önskade behov.

Vi betjänar med certifierad leveranssäkerhet flera olika branscher runtom i Finland: från hälsovårdsteknik till VVS-branschen, från termologistik till livsmedelsförpackningar och tillverkning av nyttofordon.

Återvinnings- och biologiskt nedbrytbara EPP-material

Vi har som första i Finland tagit i bruk ett bio-nedbrytbart material av solumaterial. Det är ett material baserat på majsstärkelse som delvis kan ersätta EPS- och EPP-plast i lämpliga tillämpningar. Det bio-nedbrytbara materialet möjliggör ekologiska lösningar i situationer där produkterna inte kan användas på ett förnuftigt sätt igen.

Rep och nät insamlade från havet kan användas i Artekno Ocean- råmaterial, varvid andelen återvunnet material är 15%, dessutom finns det även 25% återvunnet material EPP tillgängligt för ekologiska alternativ.

Cellplastprodukter i olika material

Vi tillverkar cellplastprodukter och förpackningar från både jungfruliga och återvunna råmaterial. Materialen väljs utifrån önskade egenskaper tillsammans med kunden.

EPP

EPP eller cellpolypropenplast är ett hållbart material med utmärkt återhämtnings- och stötdämpningsförmåga. Materialet är lätt att rengöra och kan tvättas i maskin, vilket gör det lämpligt särskilt för krävande livsmedelsförpackningar samt för exempelvis hälsovårdsteknologin och olika industrier.

EPS

EPS-plast (cellpolystyren), eller mer bekant som Styrox, erbjuder en hållbar lösning särskilt för bygg- och transportindustrins behov. EPS-plast har god värmeisolering och utmärkt stötdämpningsförmåga.

Biologiskt nedbrytbart material

Majsstärkelsebaserat biologiskt nedbrytbart material erbjuder ett miljövänligt alternativ till traditionella plastmaterial. Den färdiga produkten har god värmeisolering och kan komposteras industriellt.

Artekno Ocean – för renare hav

Vi har som första i Norden utvecklat ett solumaterial där 15 % av materialet är tillverkat av plastavfall insamlat från havet. Detta gör att produkten ger 7 % mindre CO2-utsläpp jämfört med tillverkning av jungfruligt material. Artekno Ocean motsvarar egenskapsmässigt EPP-material. Förutom råmaterialet Artekno Ocean, erbjuder Artekno nu även EPP med 25% återvunnet material.

Artekno’s designservice baseras på den senaste tekniken

Vårt designteam har lång erfarenhet av solumaterial och dess effektiva användning inom olika industrier. 3D-design och modellering skapar redan i produktutvecklingsfasen möjlighet till interaktion mellan kunden och designen. På så sätt kan den slutliga produkten designas för att på bästa möjliga sätt motsvara användarbehoven.

Vi har modern utrustning för tillverkning av solumaterialprodukter. Vi planerar och tillverkar delar till slutprodukten enligt behov även från olika plastkvaliteter för att säkerställa att alla önskade egenskaper finns i den slutliga produkten.

I våra händer blir information till produkt – bara idén räcker.

Artekno Oy – föregångare inom högkvalitativa plastprodukter

Vi är en inhemsk pionjär inom plastprodukter och förpackningsteknologi. Tack vare vår kontinuerliga forskning och utveckling kan vi erbjuda våra kunder avancerade lösningar – vare sig det gäller design, montering eller ytbehandling av plastprodukter. Vår specialkompetens omfattar flera olika plastmaterial och metoder.

Utforska tillverkningen