Formsprutning

Vi levererar formsprutade delar till våra kunder, antingen ytbehandlade och monterade eller enligt kundens önskemål. Formsprutningsmetoden lämpar sig väl för produktion i stora serier. Typiskt sett passar formsprutningsmetoden också bra för många olika råmaterial, vilket gör att de tekniska egenskaperna hos produkterna kan optimeras med rätt val av råmaterial. Genom att kombinera den med andra tillverkningsmetoder från Artekno kan den produktionsmässiga tillverkningen av slutprodukten optimeras enligt produktens efterfrågan och struktur, alltid för att uppnå det bästa möjliga resultatet.

En del av Artekno är Realplast – en inhemsk företag som tillverkar tekniska formsprutade produkter och har moderna produktionsanläggningar samt mycket kompetent personal. Läs mer om Realplast här