Polyuretan

Vår företag, som tillverkar högkvalitativa polymerprodukter, har betjänat olika industriella sektorer mångsidigt under 70 år. Vi är kända som tillverkare och ytbehandlare av polyuretanprodukter, för vilka även de mest krävande leveranserna inte utgör några problem. Genom årtiondena har vår tanke varit att satsa på innovativa tillverkningsmetoder för plastprodukter, vilket har gjort det möjligt för oss att svara på våra ständigt utvecklande samarbetspartners efterfrågan. Vår kontinuerliga satsning på produktutveckling syns för våra kunder i form av låga produktionskostnader.

Förmånliga formkostnader, hög kvalitet och bevisad hållbarhet har gjort våra polyuretanprodukter till framgångsrika produkter. Materialhantering och design har en viktig roll i framgången för varje projekt.

Polyuretanprodukterna designas tillsammans med kunden – från formtillverkning till slutprodukt

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda en heltäckande leverans från formtillverkning till slutprodukt. Vår egen måleriverkstad möjliggör ytbehandling även för komplexa produkter. När storleken och kvalitetskraven på delarna ökar framträder våra produkters överlägsna egenskaper. Nära samarbete med kunden under designprocessen resulterar i fungerande, ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lösningar.

Våra kunder består främst av maskin- och utrustningstillverkare, företag som är specialiserade inom termologistik, livsmedelstillverkare samt läkemedels- och hälsovårdsteknologitillverkare, som eftersträvar högkvalitativa produkter till rimliga kostnader. Inhemsk produktion är viktig för våra kunder. För kunder som strävar efter hög kvalitet är det viktigt med god kundservice under alla produktionsstadier. Säkert tillverkade produkter är en konkurrensfördel på marknaden.

Från design till färdig produkt,
  • vi erbjuder
  • formdesign och tillverkning
  • formgjutning
  • ytbehandling och målning
  • mekanisk montering av produkten
Hur kommer du igång med ditt projekt?

Vi betjänar på nummer: +358 3 244 7600

Du kan också skicka oss e-post till: info@artekno.fi.

Vi ger gärna mer information om tillverkning, tidtabeller och kostnader för polyuretanprodukter.

Vad är våra vanligaste polyuretanprodukter?

De produkter som vi tillverkar i polyuretan är vanligtvis produkter som tillverkas med en volym på hundratals eller tusentals enheter per år. Dessa kan vara höljen till höga maskiner, armstöd, vapenstockar, etc. Polyuretan kan användas för att tillverka hårda, halv mjuka eller mjuka produkter, t.ex. en biltavla eller en mjuk duschstol. Som ett hållbart material är polyuretan väl lämpat för tillverkning av komplexa delar. Ofta efterbehandlas de delar vi tillverkar innan de levereras till våra kunder.

Polyuretanens egenskaper Hård integrerad cellskum:

Med en sandwichstruktur uppnås optimal styrka, lättvikt och styvhet. Bra akustiska egenskaper. Traditionella material såsom trä och metall kan bäddas in i produkten.

Polyuretan elastomerer:

Styrka, slitstyrka samt beständighet mot gaser, oljor och aromatiska kolväten tillsammans med en utmärkt tålighet mot syre och ozon gör detta till ett konkurrenskraftigt material. Ytstrukturer på produkten kan utföras väl med hjälp av en form. Ljud- och vibrationsdämpande material.

Flexibel RIM och RRIM:

I dessa är styrkeegenskaperna, värmetåligheten och stötskyddet i en klass för sig. De är använda alternativ speciellt inom medicintekniska apparater och transportsystem. Tillverkade produkter är precisionsmässiga.

Kall- och hårdskum:

Det mest använda materialet i möbler. Den öppna cellstrukturen möjliggör skapandet av ett mjukt genomgående föremål. Flexibiliteten i kallskumspolstringar kan ändras genom att ändra blandningsförhållandet. Mekaniska egenskaper i hårdskum ändras genom densitetsvariationer.

Folieteknikmetod:

Metoden möjliggör tillverkning av produkten utan eftermålning eller -beklädnad. En mjuk eller hård plastfilm används som separat ytmaterial – vilket samtidigt skapar en färdig och behaglig känsla på produktytan.

Polydicyclopentadiene PDCPD (Telene):

Bäst för tillverkning av stora föremål. Det använda materialet är tack vare sin slagmotstånd, flexibilitet, lättvikt, korrosionsbeständighet och målbarhet.