Råmaterial

Artekno tillverkar produkter av mycket olika råmaterial. Den grundläggande tanken är att skapa produkter med hållbar utveckling som grund. Bra, långlivade och högkvalitativa produkter, där miljöpåverkan är så minimal som möjligt. Återvinningsbarhet av material är av mycket stor vikt.

Vi utvecklar ständigt olika kombinationer, bland annat av material med olika hållfasthets- och seghetsvärden, för att produkterna ska tjäna sina användare så länge som möjligt.

Vi använder globala materialleverantörer som engagerar sig i hållbar utveckling och utnyttjar deras expertis genom nära samarbete. På så sätt strävar vi efter att bidra till att skapa en renare livsmiljö för oss alla.