Ocean 35 Cellplast

Cellplast materialet, av vilket 15 % är tillverkat av plastavfall insamlat från havet, gör att produkten genererar 7 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med produktionen av jungfruligt material. Samtidigt möjliggör detta avlägsnande av skadliga plast från haven. Artekno Ocean har egenskaper som motsvarar EPP-material, vilket innebär att det kan användas för termoprodukter, olika isoleringsmaterial för maskin- och apparattillverkning, osv. Materialets nominella densitet är 35 g/l, och färdiga produkter tillverkas vanligtvis med en densitet på cirka 50 g/l av produktionsmässiga skäl.