Armerad plastkomposit

Armerad plastkompositer är engångsplaster förstärkta med glas- eller konstfiber eller andra fyllmedel. Armerad plast kan användas för enskilda komponenter till storskaliga industriella tillämpningar. Plasten kan formas till sömlösa strukturer vars lätthet, hållbarhet och styvhet är i toppklass. Armerad plastprodukt får sin slutliga form och färg direkt från formen. I specialkonstruktioner kan man dra nytta av kol- eller kevlarfibrers lätthet och styrka.

Typiska egenskaper hos slutprodukterna:

  • Krävande och stora komponenter
  • Utmärkt styrka i förhållande till vikt
  • Lätthet, hållbarhet och styvhet i toppklass
  • Bra värmetålighet: optimala egenskaper för inomhus- och utomhusbruk
  • Utmärkt ytkvalitet, målningsförmåga och limbarhet
  • Utmärkt motståndskraft mot korrosion, syror och baser
  • Nästan obegränsad formgivningsfrihet
  • God elektrisk isoleringsförmåga
  • Formkostnaderna per komponent är relativt förmånliga

Den typiska formmaterialet är Armerad plast.