Biologiskt nedbrytbart material

Biologiskt nedbrytbart material är expanderat majs-baserat material som kan ersätta polystyrenplast, som på grund av dess hållbarhet och värmeisolering används brett inom byggindustrin och konstruktion, samt i termoprodukter.

Typiska egenskaper i det färdiga produkten:

  • Densitet kan varieras mellan 30-40 kg/m³
  • Egenskaperna ändras beroende på densitet
  • Funktionella egenskaper inom temperaturområdet max. +80 °C
  • Bra värmeisolering
  • Låg vattenabsorption
  • Industriellt komposterbar

Ett typiskt formmaterial är aluminium.