Polyuretan elastomer

Elastomer (polyester och polyeter) är material liknande gummi. De kan ha antingen en fast eller cellstrukturerad form beroende på slutproduktens krav.

Elastomer ger utmärkta egenskaper, såsom hög hållfasthet, bra slitstyrka, motståndskraft mot gaser, oljor och aromatiska kolväten, samt en utmärkt tålighet mot syre och ozon.

Typiska egenskaper i den färdiga produkten:

  • Olika ytstrukturer kan skapas med hjälp av formen
  • Möjlighet att använda förstyvningsmedel
  • Korrosionsbeständig och stötresistent
  • Bra stötdämpningsegenskaper
  • Dämpar ljud och vibrationer
  • Behaglig att hantera
  • Produkter kan vara genomfärgade eller målade med IMC-färg
  • Elasticiteten bibehålls inom temperaturområdet -25…+70 °C
  • Medeldensitet av slutprodukten 800–1200 kg/m³

Typiska formmaterial inkluderar epoxiplast och aluminium.