Kallskum och hårdskum

Kallskum och hårdskum är polyuretanskummaterial som används exempelvis i möbler. Skummet är öppencelligt genom hela materialet, och ingen betydande hård yta bildas. Flexibiliteten hos kallskumspolstringar kan fritt justeras genom att variera mängden material och sammansättningen av det. Mekaniska egenskaper hos hårdskum kan förbättras genom att ändra densiteten.