Arteknon asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla

Artekno teetti Innolinkin kanssa yhteistyössä asiakastyytyväisyystutkimuksen kevään 2023 aikana. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Arteknon kaikkien liiketoiminta-alueiden asiakkaat. Tutkimuskyselyt tehtiin puhelimitse ja sähköisten kyselyiden avulla. Vastauksia saimme 53 ja tutkimuksen tuloksia verrattiin soveltuvin osin Arteknon 2019 toteuttaman tutkimuksen tuloksiin.

Tämän kevään tulokset osoittavat kokonaistoimintamme parantuneen 32% verrattuna kahden vuoden takaisiin tuloksiin. Merkittävästi paransimme tuloksia seuraavissa mitatuissa osa-alueissa: asiantuntemus, palvelualttius ja ystävällisyys sekä laskutuksen selkeys.

Kokonaisarvosanaksi asiakastyytyväisyysindeksissä Artekno yhtiönä sai 4,1.

(viiden asiakastyytyväisyysväittämän keskiarvo, asteikko 1= huono – 5= erinomainen).

Kerättyjen palautteiden avulla nousee esiin myös kehityskohteita. Näiden asiakkailta saatujen arvokkaiden näkökulmien avulla meidän on mahdollista kohdistaa kehitystyötämme paremmin.

Keskeisimpinä kehityskohteina olivat hinnoitteluperusteiden läpinäkyvyys, Arteknon imagon vahvistaminen ja tiedottaminen yleisesti. Asiakkaamme kaipasivat myös entistä enemmän tietoa vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen huomioinnista Arteknon toiminnassa.

Saaduista palautteista huokuu luottamus meidän jokapäiväiseen tekemiseemme ja asiantuntevuuteemme. Tästä erityiset kiitokset kuuluvat kaikille palautetta antaneille asiakkaillemme, sekä koko henkilöstöllemme.