Arteknon ensimmäinen vastuullisuusraportti valmistui

Kohti kestävämpää liiketoimintaa

Arteknolla vastuullisuuden kehittäminen on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä.  Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme on askel kohti avoimempaa ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Pääpainopistealueet vastuullisuusraportissamme ovat ympäristö sekä sosiaalinen että hallinnollinen vastuullisuus. Arteknon ensimmäinen vastuullisuusraportti pohjautuu vuoden 2022 arvoihin ja tuloksiin.

Tavoitteiden pohjalta Artekno Oy teki vuonna 2023 merkittäviä investointeja. Kangasalan yksikkömme lämmitys on siirretty maakaasusta kaukolämpöön, joka tuotetaan yli 95 %:sti uusiutuvista raaka-aineista. Lisäksi olemme vaihtaneet sähkön käytön uusiutuvaan energiaan. Luopioisten tehtaallamme olemme vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi, korvaten polttoöljyn nestekaasulla.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Investointimme päästöttömään energiaan ja kaukolämpöön tulevat johtamaan 820 tonnin hiilidioksidipäästöjen vuotuiseen vähenemiseen. Jatkamme työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi entisestään.

Kehitämme prosessejamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi. Kuitupakkausten, uusiutuvien materiaalien ja muovin kierrätysasteen lisääntyminen edistää kiertotaloutta ja on edellytys ympäristötavoitteiden toteutumiselle. Tavoitteidemme seuraamiseksi Artekno on liittynyt yhteistyöhön kansainvälisen yritysten kestävyysarviointeja tekevän Ecovadis-yhtiön kanssa. Ecovadis yhteistyö antaa meille mahdollisuuden nähdä, missä olemme vahvoja ja missä voimme parantaa toimintaamme.

Tutustu näihin ja vastuullisuusraporttiin: Artekno vastuullisuusraportti

Tästä jatkamme työtä vastuullisuuden parantamiseksi.